Pomembno pred odhodom

Pri pripravi na potovanje v tujino, je potrebno imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam.

Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, kite, golf oprema, potapljaška oprema,... je potrebno prevozniku plačati doplačilo in sicer navadno ob odhodu, direktno na letališču. V vsakem primeru je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa lahko zaradi omejitve kapacitete zavrne prevoz tovrstne prtljage.
 
V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec pri letalski družbi, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase.
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na organizatorja potovanja.

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument.
Pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, si je potrebno pridobiti vizume za države, v katere potujete in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Ob prijavi potovanja mora potnik predložiti vse podatke o vseh udeležencih.

Če se odpravljate v tujino, je pred odhodom dobro preveriti, ali potrebujete adapter. Na spletni strani http://www.power-plugs-sockets.com/ lahko najdete vse informacije, ki jih potrebujete.