Delavnice za podjetja

Delavnice za podjetja

Delavnice za podjetja

Pridružite se nam na delavnici o mediaciji, kjer boste na preprost način izvedeli, da se učinkovite komunikacije lahko priučimo, tako kot vsakega jezika.
Nazaj
  • MEDIACIJA IN SUPERVIZIJA
  • PREPREČEVANJE MOBINGA
  • ETIKA IN KREPITEV ZDRAVJA

KAJ JE MEDIACIJA?
Mediacija je način reševanja konfliktov, v katerem
tretja, nepristranska oseba pomaga osebam v
sporu, da med seboj gradijo nove mostove, jih
podpira pri tem, da raziščejo, slišijo in razumejo
medsebojne razlike in nesoglasja, prevzamejo
odgovornost za svoje konflikte ter jih razrešijo na
način, ki je sprejemljiv za vse vpletene.

KAJ JE ČUJEČNOST?
Čuječnost je zavedanje svojega lastnega doživljanja,
ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in
radovednosti. S čuječnostjo se učimo svojo
pozornost usmeriti na svojo trenutno izkušnjo, kot
se poraja tukaj in zdaj. Zavedamo se svojih misli,
čustev, telesnih občutkov in namer ter zunanjega
dogajanja, brez da bi se poskušali doživljanju
izogniti ali ga kako drugače spreminjati.

KAJ JE TRPINČENJE (MOBING)?
Trpinčenje na delovnem mestu je vsako
ponavljajoče se ali sistematično, očitno
negativno, neetično in žaljivo ravnanje in
komunikacija, usmerjeno proti posameznim
delavcem, z namenom škodovanja posameniku
ter njegovemu kariernemu razvoju.

PROGRAMI ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE
Programi, namenjeni zaposlenim v podjetjih, javnih ustanovah in organizacijah, vključujejo izobraževanja in
delavnice učenja veščin komunikacije, čuječe mediacije in etike na delovnem mestu, razumevanje in reševanje
konfliktnih situacij, prepoznavanje in preprečevanje trpinčenja ter zmanjševanje stresa na delovnem mestu. S
sklopom izobraževanj, svetovanj ter supervizije nudimo celostno podporo tako posameznikom kot celotnemu
kolektivu pri doseganju najboljših rezultatov na delovnem mestu.

KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE KONFLIKTOV - IZOBRAŽEVANJE IN PRAKTIČNA DELAVNICA UČENJA UPORABE
TEHNIK MEDIACIJE V SITUACIJAH NA DELOVNEM MESTU
1. Zakaj prihaja do konfliktov na delovnem mestu? Kateri so
psihosocialni in nevrološki vidiki nastajanja konfliktov in kateri so
običajni načini odzivanja ljudi? Kako komunikacija nadrejenih vpliva na
storilnost zaposlenih v posamezni organizaciji?

2. Katere so najpogostejše in najučinkovitejše TEHNIKE MEDIACIJE
in primeri njihove uporabe pri konstruktivnem reševanju konfliktov?

3. Na delavnici se ob praktični ponazoritvi običajnih konfliktov,
simulacije mediacije ter z IGRO VLOG učimo uporabe tehnik
mediacije in reševanja konfliktov.

PREPREČEVANJE TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU (MOBING) - IZOBRAŽEVANJA ZA KOLEKTIV, USPOSABLJANJE ZA MOBING POOBLAŠČENCA TER PROGRAM SUPERVIZIJE
1. Pregled obstoječe DOKUMENTACIJE v instituciji, ki se nanaša na področje trpinčenja na delovnem mestu (ali dosega zakonski
standard) - pregled zakonov in pravilnikov, dolžnosti in pravice zaposlenih in organizacije, pregled dosedanjega izvajanja, potrebne
dopolnitve v dokumentaciji in izvajanju.

2. IZOBRAŽEVANJE - kaj je mobing oz. trpinčenje na delovnem mestu; psihosocialni vidik mobinga, pravni vidiki ter pravna
zaščita zaposlenega in organizacije, primeri, praksa, praktični napotki pri ugotavljanju ali gre za mobing, prepoznavanje - igra vlog,
dnevni napotki za posameznika in organizacijo, supervizija in strokovna podpora.

ETIKA IN ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU

1. Izobraževanje in praktična delavnica temeljev etike v podjetju in zagotavljanja zdravega, človeku prijaznega delovnega okolja,
uravnotežene prehrane in vaj za razgibavanje telesa, kar omogoča boljši pretok krvi in hitrejše misli. Program omogoča nadgradnjo
ter indvidualen pristop k doseganju optimalnih delovnih pogojev za posameznika in organizacijo kot celoto.

Vas zanima več? Stopite v stik z nami.

Na voljo smo vam za vsa vprašanja in z veseljem vam bomo pomagali uresničiti vaše želje

Špela Bajnoci Albreht
+386 41 653 401
Tel.: +386 (0) 820 57738
e-pošta: spela@sloncek.net

Sonja Pirjevec
Tel.: +386 (0) 820 57739
e-pošta: sonja@sloncek.net

Urnik:
ponedeljek – petek: 09.00 – 18.00
sobota: 09.00 – 12.00
nedelja in prazniki: zaprto